Historia

Inicjatorką i założycielką Szkoły Polskiej w Zagrzebiu była p. Walentyna Lončarić – obecnie przedstawicielka polskiej mniejszości narodowej miasta Zagrzebia w Chorwacji.  1.09.1993 r. rozpoczął się pierwszy  rok szkolny w Polskiej Szkółce  w Zagrzebiu.  Szkoła liczyła ok. 30 dzieci, które uczęszczały do klas łączonych:  I-III, IV-VI i VII i VII. Nauczycielami w szkole byli nauczyciele różnych kierunków:  polskiego, historii, geografii, rosyjskiego itp. Lekcje odbywały się w pomieszczeniach Česke Besede, następnie w pomieszczeniach  Ambasady a później przez wiele kolejnych lat w wynajmowanych klasach w szkole podstawowej w Sigecie . Lekcje odbywały się co sobotę po 3 godziny lekcyjne.

Celem szkoły był przede wszystkim kontakt dzieci z polską mową ojczystą, zapoznanie ich z najważniejszymi faktami polskiej historii,  naistotniejszymi zagadnieniami geografii Polski a także  przybliżenie polskich tradycji, świąt ta także integracja dzieci polskiego pochodzenia.

W tej formie szkoła utrzymała swoje istnienie do roku 2005, kiedy to z inicjatywy p. Ewy Bem-Wiśniewskiej została przekształcona w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu a tym samym włączona, jako jedna z ponad 50 na świecie, do Zespołu Szkół Obywateli Polskich Czasowo Przebywających  za Granicą (obecnie Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). Od 1.09.2005. r. szkoła zmieniła również  swoja lokację i do chwili obecnej zajęcia odbywają się w  Centrum Slava Raškaj na ul. Nazorovej 47 w Zagrzebiu.