Lektury

Lektury 2019/2020

Ustaliliśmy 3 terminy przerabiania lektur (obowiązuje wszystkich uczniów):


Książki wypożyczają nauczyciele poszczególnych klas.

Biblioteka Szkoły Polskiej w Zagrzebiu czynna jest w każdą sobotę podczas trwania zajęć w szkole.

Rozpiska lektur wg klas i terminów przerabiania w załączeniu.