Misiaki

Przedszkolna grupa "Misiaki" jest aktywna  od początku istnienia szkoły. Uczęszczają do niej dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia odbywają się co sobotę i trwają 3 godziny lekcyjne. Każde zajęcia mają swój temat, który wspólnie omawiamy poszerzając swoje wiadomości i słownictwo. Czas zajeć wypełniają nam zabawy ruchowe, śpiewanie, czytanie bajek, tworzenie teatrzyków oraz poznawanie polskiej kultury i tradycji. W zajęciach mogą brać udział również rodzice.

Grupę "Misiaków" prowadzi p. Teresa Naglić

Serdecznie zapraszamy!