Model C

Model C: przypominam, że uczniowie zapisani do modelu C będą na bieżąco oceniani (oceny cząstkowe będą przesyłane do szkół naszych uczniów) dlatego bardzo proszę o usprawiedliwienie u wychowawców ewentualnych nieobecności i nadrabianie zaległości. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wypisać dziecko z Modelu C uprzejmie proszę o pisemną prośbę - może być e-mail. 

Nauczycielem odpowiedzialnym w roku szkolnym 2020/2021 za Model C jest:
Katarzyna Rudzińska
rudzinskakatarzyna1@gmail.com