Opłaty

Nauka w szkole jest jest BEZPŁATNA.

Rodzice uiszczają dobrowolną składkę na Radę Rodziców.

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe wykorzystywane są na zakup podręczników, materiałów do pracy z dziećmi, prezentów świątecznych i nagród dla dzieci, wyposażenie biblioteki, organizację wycieczek… itp.

Miesięczna składka wynosi 50 HRK za jedno dziecko, 80 HRK za dwoje, a 100 HRK za troje dzieci w szkole. Opłatę uiszcza się skarbnikowi Rady Rodziców, a ten w zamian wydaje dowód wpłaty. Wpłat można dokonać jednorazowo za cały rok, dwukrotnie za każde półrocze lub regularnie za każdy miesiąc.
Informacji na temat bieżących opłat oraz zaległości udziela Skarbnik Rady Rodziców - p.Danijel Krilčić danijel.krilcic@gmail.com

Rodzice dzieci przedszkolnych płacą za ćwiczenia i karty pracy na którzch dzieci pracują,a które są bezzwrotne.

Rada Rodziców sporządza corocznie sprawozdanie finansowe z wpłat i wydatków.