Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021

Przewodniczaca - Violetta Szmyt-Radošević
Zastepca - Elżbieta Radevski
Skarbnik i gospodarczy - Danijel Krilčić
Czlonkowie:
Aneta Olenković,
Ewelina Kurtović,
Natalia Zielińska,
Bernadeta Miazga-Hajdecka
Joanna Rybacka-Barišić