Rada Rodziców

Rada Rodziców 2017/2018

Helena Schmidt - przewodnicząca
Agnieszka Wątroba - zastępca
Elżbieta Radevski, Danijel Krilčić - skarbnik
Danuta Kovacev - gospodarcza
Aneta Olenković - członek
Violetta Smyt-Radošević - członek
Anna Rađenović - członek