Rada Rodziców

Rada Rodziców 2018/2019

Helena Schmidt -przewodnicząca

Agnieszka Wątroba - zastępca
Daniel Krilčić/Elżbieta Radevski - skarbnicy
Danuta Kovačev - gospodarcza
Evelina Kurtović - członek
Marta Pavić - członek