Zapisy

Informujemy, że 15 kwietnia 2021 r. rozpoczęliśmy rekrutację uczniów do I klasy szkoły podstawowej w Szkole Polskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zagrzebiu, na rok szkolny 2021/2022


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej lub otrzymało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgłoszenia można składać do rozpoczęcia roku szkolnego 30 czerwca 2021 r. wysyłając skany zgłoszenia na e-mail: polska.szkola.zagrzeb@gmail.com.

 

 Serdecznie zapraszamy!Pobierz pliki: