Zapisy

Informujemy, że 1 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniajacą uczniów do I klasy szkoły podstawowej w Szkole Polskiej w Zagrzebiu.


Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dziecko 6-letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej lub otrzymało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgłoszenia można składać do rozpoczęcia roku szkolnego 05 września 2019 r. wysyłając skany zgłoszenia na e-mail: polska.szkola.zagrzeb@gmail.com.

 

 Serdecznie zapraszamy!Pobierz pliki: