Zerówka

Do zerówki uczęszczają dzieci w wieku od 5-6 lat. Program nauczania opracowany jest zgodnie z Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą, przedłożoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Treść i forma zajeć dostosowane są do wieku dzieci, ale i ich możliwości i umiejętności językowych. Pod uwagę bierzemy również indywidualne potrzeby każdego dziecka. Poprzez zabawę, ale i pierwsze poważniejsze zadania, dzieci poszerzają swoje kompetencje językowe, niezbędne do dalszego procesu poznawania literatury, historii i kultury polskiej, a zatem przygotowują się do wyzwań jakie ich czekają w pierwszej klasie.

W bieżącym roku szkolnym korzystamy z podręczników i ćwiczeń Wydawnictwa Edukacja Polska – "Zanim będę uczniem".

Zajęcia prowadzi Dominika Flakus-Tadić.

Serdecznie zapraszamy!