Warsztaty chemiczne

„Maria Skłodowska – Curie w laboratorium”

Scenariusz zajęć

Część 1 – O tym jak Maria Skłodowska (jeszcze wtedy nie Curie) odkrywała tajemnice
przyrody w laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.
Nasza uczona pierwszą styczność z pracą laboratoryjną miała w laboratorium Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (obecnie Muzeum nie istnieje, w jego budynku odbudowanym
po II wojnie światowej mieści się Centralna Biblioteka Rolnicza).
Co tam robiła? Przeprowadzała proste doświadczenia chemiczne, dzięki czemu zdobyła
wiedzę praktyczną.
Uczestnicy zajęć poznają podstawowy sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzania
doświadczeń chemicznych. Zadanie będzie polegało na stworzeniu odpowiedniego zestawu
laboratoryjnego przez ułożenie karteczek z rysunkami sprzętu laboratoryjnego na planszy w
odpowiednich miejscach oznaczonych numerkami. Ale z tyłu karteczek nie będzie numerków :)
Będą symbole pierwiastków chemicznych. Odszukają je w otrzymanych układach okresowych.
Następnie sprawdzą jaka liczba porządkowa odpowiada danemu pierwiastkowi. Ta liczba będzie
jednocześnie numerkiem na planszy.
Zabawa nie wymaga żadnej wiedzy chemicznej / fizycznej. Dzięki niej uczestnicy poznają
sprzęt laboratoryjny, układ okresowy i wybrane pierwiastki chemiczne.
Jakie konkretnie doświadczenia przeprowadzała Maria w Muzeum Przemysłu Rolnictwa?
Tego niestety nie wiemy, ale na pewno doświadczenia które wykonała pozwoliły jej poznać
właściwości używanych przez nią substancji.
My również przeprowadzimy doświadczenia :)
Zbadamy substancję znaną z życia codziennego – kwas octowy
Doświadczenie 1. Wykrywanie kwasu octowego
Doświadczenie 2. Badanie zachowania kwasu octowego wobec metalicznego magnezu
Doświadczenia mają na celu rozbudzić w uczestnikach ciekawość świata – nie wymagają od
nich wiedzy chemicznej (ale jeżeli będą ją posiadali to nie zaszkodzi)

Część II – O tym jak Maria Skłodowska – Curie rozpoczęła badania nowego obszaru wiedzy
– wiedzy o zjawisku promieniotwórczości.
Maria Skłodowska – Curie nie odkryła zjawiska promieniotwórczości naturalnej ale zajęła
się jego badaniem i co ciekawe to ona zaproponowała jego nazwę (fr. radioactivite).
Czym jest zjawisko promieniotwórczości naturalnej?
Przy pomocy kolorowych krążków będziemy modelować atomy i pokażemy w jaki sposób
ulegają rozpadom promieniotwórczym.

Część III – O tym jak Maria Skłodowska – Curie wydzieliła rad.
Maria Skłodowska – Curie wraz ze swoim mężem Piotrem Curie odkryła dwa pierwiastki
chemiczne – rad i polon (nazwany na cześć Polski). Po długiej pracy udało się jej otrzymać czysty
związek radu – chlorek radu, z którego otrzymała rad metaliczny (rad jest metalem
promieniotwórczym).
Jakie czynności wykonywała Maria Skłodowska? Uczestnicy przeprowadzą doświadczenia
dzięki którym poznają te czynności. Między innymi aby zobrazować na czym polega roztwarzanie
substancji w kwasie zbadają zachowanie kredy w kwasie octowym.