Wierszobranie 2017 przeprowadzone w ramach projektu „Od kolebki do niepodległości“. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

Drodzy Państwo
JA: Nauczyciele towarzyszą nam od pierwszych dni naszego zycia. Na początku są nimi rodzice, dziadkowie,
rodzeństwo i najbliższa rodzina. Z czasem ten krąg się poszerza i z pewnościa każdy z nas ma dziś w pamięci
choć jednego pedagoga, któremu zawdzięcza jakiś ważny krok we własnym życiu.
Dzisiaj, kiedy w Polsce świętuje cała oświata oraz gdy wspominamy rocznicę powołania Komisji Edukacji
Narodowej chcemy docenić wysiłki wszystkich pedagogów, którymi jesteście i wy rodzice i my nauczyciele i
pewnie wiele innych osób, które pojawiły się w naszym życiu, choć może tylko na chwilę.
Niech nagrodą dla wszystkich , którzy odnajdują się w roli nauczyciela będzie dzisiejsze WIERSZOBRANIE,
czyli spotkanie poezją, a tak naprawdę z innymi pedagogami, którzy miejmy nadzieję, że w dobie
cyfryzacji będą mieć nie mniejszy wpływ na najmłodszych niż tablety i inne współczesne wynalazki.
Spotkamy się dziś z Julianem Tuwimem, posłuchamy co miał nam do powiedzenia przez swoje wiersze Jan
Brzechwa, jak pięknie o tym co w życiu najważniejsze opowiadał ks. Jan Twardowski, K.K.Baczyński czy
Adam Mickiewicz i wielu innych. Zabierzmy ze sobą ich mądre słowa, które z wielkim sercem przedstawią
nam dziś nasi uczniowie. A ponieważ jest to konkurs, najbardziej przekonujące interpretacje zostaną
nagrodzone.
Uczestnicy WIERSZOBRANIA zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe, oznaczone odpowiedniki kolorami:
1.biala
2.żółta
3.niebieska

Oceniać ich będzie nasza szacowna komisja w składzie:
Beata Glińska, Barbara Kryżan Stanojević, Helena Schmidt? W ocenie będziemy uwzględniać:
POPRAWNOŚĆ WYKONANIA, INTONACJĘ oraz INTERPRETACJĘ, za które może przyznać od 1 do 10
punktów. Po zakończeniu prezentacji jury zadecyduje komu zostana przyznane nagrody.
W każdej kategorii zostaną przyznane po 3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia.
Dodatkowo PUBLICZNOŚĆ będzie mogła wybrać swojego zwycięzcę konkursu, wpisując na otrzymane
wczesniej karty numer, z którym na scenie pojawi się uczestnik. Pamiętajmy o kolorach i numerach naszych
kandydatów. Karty można wrzucać do pudełek również oznaczonych kolorami.
I jeszcze jedno: w przerwie, podczas obrad jury, wszystkich zapraszamy do zabawy w poezję. Na
szalugach jest pierwszy wers wiersza, który trzeba skończyć. W tym czasie przewidzieliśmy także
poczęstunek.
Prosimy teraz Panią Dyrektor o kilka słów tytułem wstępu:
IZA:
Rozpoczynamy zatem konkurs. Na scenę prosimy najmłodszych