I Edycja Międzynarodowego Konkursu pt.: „Moja Gwiazdka dla Mikołaja”

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie:

A. rysunek/obraz – technika dowolna wskazany format A4 
(Prace o większym formacie (powyżej A4) zostaną uznane tylko wtedy, gdy będzie do nich przesłany e-mailem skan lub zdjęcie).

kategorie wiekowe:

 • Przedszkole
 • Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
 • Gimnazjum
 • Szkoła ponadgimnazjalna
 • Dorośli
   

B. poezja (od 1 do 3 wierszy)

kategorie wiekowe:

 • Szkoła podstawowa –IV-VI
 • Gimnazjum
 • Szkoła ponadgimnazjalna
 • Dorośli
   

C. proza (1 opowiadanie do 10 stron)

kategorie wiekowe:

 • Szkoła podstawowa –IV-VI
 • Gimnazjum
 • Szkoła ponadgimnazjalna
 • Dorośli
   
 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać do 3 prac w kategorii A i B.
 2. W kat. C – jedno opowiadanie.
 3. Maksymalnie 7 prac we wszystkich kategoriach A, B i C.
 4. Każda praca oceniana jest indywidualnie.
 5. Ocena Jury niezależna od oceny Internautów/Egminowiczów.
 6.  Skany prac z opisem techniki wykonania należy przesłać na adres:   

    konkurs@egminy.eu

    biuro@egminy.eu z dopiskiem „Moja Gwiazdka dla Mikołaja”

    w podanych niżej formach:

Kat. A

Oryginał lub skan pracy w formacie A4.

Prace o większym formacie (powyżej A4) zostaną uznane tylko wtedy, gdy będzie

do nich przesłany mailem skan lub zdjęcie.

Do celów konkursowych wystarczy przesłać skan /zdjęcia prac wykonanych

dowolną techniką w rozdzielczości do 1,5MB.

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nadesłanych oryginałów (bez

obowiązku zwrotu Autorowi).

Kat. B i C

 1. Maksymalna ilość stron w jednym opowiadaniu 10 (minimalna wielkość czcionki - 11) Word lub Notes.
 2. Ilość prac w każdej kategorii B od 1 do 3
 3. kategorii C – jedno opowiadanie
 4. Jeden Autor może maksymalnie nadesłać 3 wiersze i 1 opowiadanie
 5. Dowolny charakter poezji i prozy – satyra, liryka, limeryk czy humoreska – mile widziane (bez wulgaryzmów, tekstów szkalujących i obrażających uczucia innych).

NOWOŚĆ:

Nadsyłane prace konkursowe będą umieszczane na portalu www.egminy.eu wkrótce po ich zgłoszeniu na konkurs.

Umożliwi to Egminowiczom ocenę prac w miarę ich zgłaszania do konkursu „Moja Gwiazdka dla Mikołaja” (prace najszybciej nadesłane będą dysponowały najdłuższym czasem egminowej oceny w porównaniu z pracami najpóźniej przesłanymi). Pobierz pliki: