I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
-  Przedszkole
-  Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
-  Gimnazjum

Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie  wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie ...

Termin nadsyłania prac: 31 października 2013r.

Prace można nadsyłać:
- skan na adres: konkurs@egminy.eu
- oryginał – adres podany w Regulaminie

Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w  dniu 3 listopada 2013r. Od tego dnia Egminowicze/ Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz – łapka na plus lub na minus. O wygranej decyduje różnica punktów między łapkami na plus i na minus. Osobno Jury ocenia nadesłane prace. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 3 grudnia 2013rOgłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 grudnia 2013r. i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu. Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie. Nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu Pobierz pliki: