PROJEKT „MALI POECI’

Projekt pt. „Mali poeci” realizowaliśmy w ramach zajęć szkolnych.  Celem projektu było zapoznanie dzieci z polską poezją oraz wzbogacenie i utrwalenie ich wiedzy poprzez uczestnictwo w konkursach i przedstawieniach. Projekt wprowadzał urozmaicenie w nauce języka polskiego, miał na celu zachęcić  dzieci do czytania, uczenia się i tworzenia własnych wierszy. Projekt związany był i poświęcony obchodom roku Juliana Tuwima.

Projekt był realizowany w kilku etapach w ciągu całego roku szkolnego. Zakładał wprowadzenie elementów poezji polskiej na lekcjach języka polskiego poprzez wspólne czytanie poezji na zajęciach, samodzielną naukę wierszy na pamięć, organizację konkursu recytatorskiego z nagrodami oraz tematyczną wystawy prac rysunkowych autorstwa dzieci.  Cały projekt upływał pod znakiem „Lokomotywy” J.Tuwima. W czasie trwania projektu nakręcony został film pt. „Lokomotywa” a także przetłumaczony został na jęz. chorwacki wiersz „Lokomotywa”. Wdrukowano również dwustronną, dwujęzyczną ulotkę z wierszem, ilustracjami dzieci  oraz krótką informacją o poecie.  Projekt został zakończony konkursem recytatorskim w czasie jubileuszu 20-lecia Polskiej Szkoły, w roku szkolnym 2012/2013.

 

Projekt realizowany był we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświatowym oraz Ambasadą Polską w Zagrzebiu.Pobierz pliki: