Rodzinne zawody narciarskie - Sljeme 2017. Projekt dofinansowany z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

O godz.14.00 odbyło się ogłoszenie wyników przez sekretarza Koordynacji Mniejszości Narodowych miasta Zagrzebuia p. Zoltana Blaža-Piri. Medale wręczała pani Elizabeta Knorr zastępca naczelnika oddziału za Ludzkie Prawa i Mniejszości Narodowe miasta Zagrzebia.

Po części oficjalnej uczestnicy wraz z rodzinami mile spędzili czas przy grochówce w Okrugljaku. Impreza zakończyła sie około godziny 16.00.

W zawodach wzięło udział 49 osób. Organizatorem zawodów była Szkoła Polska i Polskie Towarzystwo Oświatowe w Zagrzebiu.  W związku z dużym zainteresowaniem pierwszych tego typu zawodów  imprezą zainteresowały się inne mniejszości. Impreza otrzymala rwniez duze wsparcie ze strony Urzedu Miasta Zagrzebia, które bardzo wspomaga i popiera mniejszości narodowe w Chorwacji. Mamy nadzieje, ze w przyszłości impreza stanie sie imprezą integracyjna i wezma w niej udzial i inne mniejszości narodowe Chorwacji.